Omezení platnosti datové zprávy

Platnost datové zprávy v elektronické podobě

Zaručený elektronický podpis je platný nejdéle 1 rok od jeho vydání. Podepíše-li jeho majitel dokument den před vypršením jeho platnosti, končí platnost podpisu na druhý den. Tzn. druhý den již u dokumentu nelze ověřit a prokázat platnost podpisu a není možné provést jeho konverzi. Jinými slovy dokument, který je dnes podepsán platným podpisem, nejdéle po roce nebude platně podepsán.

Dokument má delší platnost, je-li opatřen časovým razítkem, jež má platnost vždy minimálně 2 roky. Opatření dokumentu časovým razítkem není povinné a je zatím spíše výjimečné - nelze se na to spoléhat.

Platnost elektronicky podepsaného dokumentu je nejvýše 1 rok (pouze při použití časového razítka je delší). Poté již nelze provést jeho konverzi do papírové podoby. Je-li potřeba uchovat dokument po delší dobu, je třeba provést jeho konverzi do papírové podoby co nejdříve!

Platnost datové zprávy v elektronické podobě včetně obálky se prodlužuje použitím tzv. časového razítka, jehož platnost je vždy nejméně 2 roky. V takovém případě je nutné uložit celou datovou zprávu včetně obálky. Nicméně takto prodloužený obsah datové zprávy již nelze konvertovat do papírové podoby!

Z důvodu prodloužení platnosti zprávy je vhodné ukládat celé datové zprávy včetně obálky!

Dokument, který již není platně podepsán, je možné přirovnat k obyčejné kopii dokumentu. Obsahuje informace o dané skutečnosti, ale není možné jím tyto skutečnosti po právní stránce prokázat.

V takové situaci je řešením domluvit se s autorem datové zprávy, respektive dokumentu na opětovném vydání/zaslání dokumentu. V případě soudního řízení by pravděpodobně byla uznána platnost dokumentu, jehož platnost podpisu není možné ověřit a prokázat z důvodu expirace certifikátu, nicméně v této oblasti neexistuje žádná judikatura.

Platnost vytištěné datové zprávy

Vytištěná datová zpráva, neproběhne-li její tisk formou konverze do papírové podoby, nemá platnost originálu, ale obyčejné kopie. Není možné jí po právní stránce prokazovat skutečnosti, jež obsahuje. Úřady by ji správně neměli akceptovat, je-li vyžadován originál nebo ověřená kopie!

Je-li potřeba dokument v papírové podobě, je nutné provést jeho konverzi do papírové podoby.

Ověření datové zprávy

Příklad obálky datové zprávy Platnost uložené datové zprávy včetně obálky ve formátu ZFO je možné ověřit přímo v rozhraní datových schránek v menu Ověření datové zprávy.

Platnost samotného obsahu datové zprávy ve formě PDF souboru je možné ověřit ve formuláři pro ověření podpisu. (Pro správné fungování může být zapotřebí restartovat internetový prohlížeč.) Tento formulář neumí pracovat s kvalifikovanými certifikáty zahraničních certifikačních autorit, které jsou i u nás považovány za kvalifikované, nicméně vyskytují se jen výjimečně.

V prohlížeči PDF souborů nemusí správně fungovat ověření podpisu PDF souboru, protože je závislé na správném nainstalování příslušných certifikátů akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Informace o podpisu bývá někdy zobrazena v samotném dokumentu. V aplikaci Adobe Acrobat Reader je možné zobrazit podpisy v navigačním panelu Podpisy.


Platnost elektronického podpisu PDF souboru lze ověřit ve formuláři pro ověření podpisu.

Odkazy