Datová zpráva

Datovou zprávu tvoří:

  • Obálka datové zprávy obsahuje údaje o odesilateli, příjemci, čase dodání a doručení (tento údaj obsahuje obálka pouze u odeslané zprávy), atd. Jedná se o obdobu papírové obálky.
  • Obsah zprávy tvoří přílohy, nejčastěji ve formátu PDF. Jedná se zpravidla o hlavní dokument a přílohy, obdobně jako u papírového dopisu.
  • Doručenka/dodejka, která se automaticky vytvoří po dodání/doručení datové zprávy.

Obálka datové zprávy

Příklad obálky datové zprávy Obálka datové zprávy obsahuje průvodní údaje k datové zprávě. Samotná obálka neobsahuje žádné sdělení - text zprávy, ale pouze identifikační údaje jako předmět, čísla jednací, spisové značky, atd.

V obálce dodané datové zprávy chybí datum doručení zprávy.

Příklad datové zprávy uložené ve formátu ZFO (pro otevření je nutné mít nainstalovaný 602XML Filler)


Obsah zprávy - přílohy

Příklad obsahu datové zprávy – dokument ve formátu PDF s platným zaručeným elektronickým podpisem Obsahem zprávy bývá nejčastěji jeden nebo více PDF dokumentů. Dokument bývá obvykle podepsán zaručeným elektronickým podpisem. V závislosti na tom, zdali máte nainstalované kořenové certifikáty všech akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, vám prohlížeč PDF souborů zobrazí informaci, zdali je dokument platně podepsán. Nicméně pokud nejsou nainstalované správné certifikáty, nemusí být informace, že dokument není platně podepsán, pravdivá.


Doručenka, dodejka

Příklad doručenky datové zprávy Doručenka/dodejka je dokladem o dodání nebo doručení zprávy příjemci. Obsahuje především datum doručení zprávy, které chybí v obálce datové zprávy.

Příklad doručenky datové zprávy uložené ve formátu ZFO (pro otevření je nutné mít nainstalovaný 602XML Filler)

Příklad doručenky datové zprávy vytištěné do PDF


Otevření datové zprávy bez doplňku 602XML Filler

Otevření náhledu datové zprávy – sloupec Náhled Datovou zprávu je možné otevřít pro čtení i bez nainstalovaného doplňku 602XML Filler. Pro otevření formou náhledu klikněte v Dodaných zprávách na ikonu ve sloupci Náhled.

Náhled datové zprávy V náhledu datové zprávy jsou dispozici prakticky totožné informace jako ve standardním rozhraní a je tam možné rovněž otevírat a ukládat přílohy.

Náhledu datové zprávy neumožňuje uložit celou datovou zprávu včetně obálky nebo odpovědět odesílateli.