Přístup do datové schránky - přihlášení

Jak se přihlásit do datové schránky

Přihlášení do datových schránek je možné přes vstupní stránku na adrese:

https://www.mojedatovaschranka.cz/

Všechny oficiální portály k datovým schránkám tuto adresu záměrně nezobrazují jako odkaz z důvodu "bezpečnosti".

K prvnímu přihlášení do datové schránky použijte údaje uvedené v dopise s přístupovými údaji. Zadává se Uživatelské jméno (ID osoby) a Heslo. ID datové schránky se nezadává.

Ihned při prvním přihlášení vyzývá systém k povinné změně hesla.

Po úspěšném přihlášení je vhodné provést základní nastavení datové schránky.

Změna hesla každých 90 dnů

Systém datových schránek si vynucuje změnu hesla každých 90 dnů. Po uplynutí této lhůty vyzve při prvním následujícím přihlášení do datové schránky ke změně hesla. Uživatel nemusí okamžitě změnit heslo, ale musí tak učinit nejpozději při pátém přihlášení do datové schránky. Jinak dojde k zablokování přístupu a je nutné požádat o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových.

Zablokování přihlášení do datové schránky

Při opakovaných neúspěšných pokusech o přihlášení do datové schránky zadání špatného hesla zablokuje systém přístup do datové schránky. Přihlášení do datové schránky je pak následně možné až po uplynutí bezpečnostního časového intervalu.

Chyby při přihlášení do datové schránky

Z bezpečnostních důvodů došlo k automatickému odhlášení... Kromě běžných chyb jako zadání špatného uživatelského jména, hesla nebo ověřovacího kódu může systém datových schránek odmítnout přihlášení uživatele se zprávou, že došlo k automatickému odhlášení. Dochází k tomu, pokud byl předtím uživatel k datové schránce přihlášený, a to bez ohledu na to, zdali se korektně odhlásil či nikoliv. Řešením je buď restart internetového prohlížeče před každým přihlášením do datové schránky nebo opětovné zadání přihlašovacích údajů - druhé přihlášení již bývá úspěšné.


Odkazy